Dräneringsrör

ESS Drän dräneringsrör dräneringESS-Drän är avsett för teknisk dränering med höga krav på funktion och säkerhet under lång tid, exempelvis dränering av husgrunder, vägar, flygplatser, industrianläggningar, golf- och andra idrottsanläggningar.

Dräneringssystemet lämpar sig även vid extremt svåra markförhållanden där höga krav ställs på funktionssäkerheten.

ESS-Drän är

+ effektivt
+ tryggt
+ funktionssäkert
+ självrensande
+ kostnadseffektivt

ESS Drän dräneringsrörVår lösning är effektiv. Rörets inloppsöppningar är hundra gånger större än hos traditionella dräneringsrör på marknaden. Inloppsöppningarna hålls öppna även om marken är järnhaltig.

Utformningen med spetsar i botten på röret ger extremt god självrensning och eventuella partiklar spolas ut med dräneringsvattnet.

Funktionssäkert och underhållsfritt

Traditionella dräneringsrör fungerer enligt filtreringsprincipen. Alla filter kräver underhåll och bör bytas regelbundet. Detta innebär en i medeltal 90 procentig försämring av funktionen inom loppet av 3 år.

dräneringsrör ess-drän essdrän markdränering gravitationESS-Drän fungerar enligt gravitations-principen och är därför funktionssäkert och underhållsfritt. ESS-Drän bevakar nivån genom att låta vatten stiga upp i en bred slits på undersidan. När vatten får stiga upp i ett skyddat utrymme följer inte grus, sand eller jordpartiklar med.

Vatten läcker inte heller tillbacka ur röret till omgivningen vilket motverkar att rötter tränger in i röret.

ESS-Drän betyder trygghet

Ett fungerande dräneringssystem är den viktigaste investeringen i ett byggnadsprojekt. Med vårt dräneringssystem förebygger du vatten- och fuktskador och säkerställer byggnadens värde också i framtiden. Med ESS-Drän får du ett tillförlitligt, funktionssäkert och underhållsfritt dräneringssystem.

Dräneringsrör ESS-DränKostnadseffektiv helhetslösning

Genom att välja ESS-Drän sparar du på dräneringsprojektets totalkostnad. Du sparar bl.a. på fyllnadsmaterial. ESS-Drän kräver heller ingen filterduk. Du undviker samtidigt framtida underhålls och saneringskostnader.

Produktbeskrivning

Dräneringsrör i miljövänligt PP-plast med fabriksmonterade distanser och skarvkopplingar.

dräneringsrör ESS-DränRören läggs på breda positionsstöd som garanterar slitsens läge vid läggning.
Läggningsanvisningar (pdf)

  • Rördiameter: 110 mm
  • Hålarea: 50 cm²/m
  • Intagsöppningar 10×60 mm.
  • Självrensning med 0,3 l/s flödeshastighet.
  • SN8

För spolbrunnar, avledningar, hörn m.m. används vanliga markavloppsdelar.
Testat av Chalmers Tekniska Högskola och SP. Patenterat i 23 länder.

Läs mera om ESS-Drän referenser.

 

Annons