Referenser

FortifikationsverketSvenska flygvapnet, flygbaser.

TrafikverketNorra länken, Stockholm.

Stockholms kommun

Bodens kommun

Luleå kommun

Norsjö kommun

Umeå Energi.

Baltic HVDC -projekt – Kruseberg omformarstation.

SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut –  Ammarnäs.

Vasa Centralsjukhus – Apoteket, Vasa sjukvårdsdistrikt. Finland. Läs mera.

Vasa yrkeshögskola – Vasa stad. Finland.

MediBothnia – Vasa stad, Vasa sjukvårdsdistrikt, Svenska Österbottens förbund. Finland.

TGV Linje, – Liège-Aachen, Belgien (TUC Rail 116,8 km ).

Médiacité -Köpcenter, Liège, Belgien.

Annons